Različne možnosti zaščite inovacij

Takšne in drugačne inovacije so za mnoga podjetja ključnega pomena, saj predstavljajo odločilno prednost na konkurenčnem trgu. To pa pomeni, da so izpostavljene zlorabam, torej jih je treba ustrezno zaščititi. Pri nas ščitijo inovacije patenti, ki predstavljajo obliko zaščite intelektualne lastnine. Imamo pa na tem področju več možnosti, ki dopuščajo nekaj prilagodljivosti za različne interesente, […]

Orodja za učinkovito sodelovanje v projektni skupini

Mnogi projekti so preveč kompleksni, da bi jih lahko opravili brez potrebe po učinkovitem sodelovanju v skupini. Prav tako ni dovolj, da delo koordiniramo zgolj na občasnih sestankih, še posebej če gre za aktivno delo na istih vsebinah. Najbolje je, če lahko vsi v skupini hkrati sodelujejo in se v realnem času usklajujejo s svojimi […]

Prevzemi podjetij so postali del vsakdana

Znano je, da prevzemi podjetij tudi pri nas in ne samo v tujini postajajo del vsakdana. Večina slovenskih podjetij se v pripravah na tujo konkurenco vse bolj uporablja te aktivnosti za obrambo lastnega trženja položaja za vstop na tuje trge. Slovenija velja tudi za zelo zanimiv trg za tuja podjetja, ki ravno s pomočjo prevzemov […]

Pravno svetovanje za pravo odločitev

Vsak izmed nas posameznikov je enkrat na tej točki, ko enostavno potrebuje pravno svetovanje, ki je zelo širok pojem in nam lahko pomaga pri več odločitvah. Pravo delimo na delovno pravo, gospodarsko pravo in na obligacijsko pravo. Pravno svetovanje nam zagotavlja, da sprejemamo prave odločitve, bodisi gre ta odločitev za podjetje, ali pa za vsakega […]