Če želimo s sončno elektrarno napajati porabnike v domačem gospodinjstvu ali pa v kakšnem drugem objektu, bomo morali poskrbeti za pravo konfiguracijo, ki bo ponudila idealen izkoristek. Ni mogoče točno reči, kakšna konfiguracija bo najboljša, pomembno pa je, da so vse ključne komponente med seboj usklajene.

Sončne celice

Celice so zbrane na panelih in ponujajo določeno zmogljivost, ki je odvisna od velikosti in učinkovitosti panela. Zmogljivost celotne zbirke panelov izberemo na podlagi potreb, torej na podlagi tega, koliko energije bodo potrebovali porabniki. V nekaterih primerih je treba zagotoviti, da sončne celice proizvedejo toliko energije, kot jo bodo porabniki dejansko porabljali, običajno pa je zmogljivost celic bistveno manjša, saj porabnikov ne uporabljamo neprestano in se energija v tem času akumulira in hrani za uporabo takrat, ko bomo porabnike uporabljali.

S tem je tudi jasno, da morajo sončne celice odgovarjati kapaciteti, ki jo ponuja akumulator. Običajno izberemo takšno kombinacijo, ki ponudi v povprečnem dnevu zadostno polnitev do polne kapacitete, pri tem seveda upoštevamo tudi praznjenje, ki ga povzroči povprečna poraba porabnikov. Za manj zahtevne porabnike in manjše zaloge bo dovolj morda že 100 ali 200 W, za napajanje gospodinjstva pa bodo morale sončne celice ponuditi nekaj več zmogljivosti.

Akumulator

Energija se v času delovanja solarnih celic zbira in hrani za potrebe porabnikov, zato moramo imeti dober akumulator z zadostno kapaciteto. Prav kapaciteta je glavna lastnost v tem primeru, čeprav moramo imeti v mislih tudi druge pomembne faktorje. Kapaciteto izračunamo glede na zmogljivost celic, torej izberemo akumulator, ki se bo preko dneva zanesljivo napolnil, hkrati pa mora kapaciteta zadostovati tudi za napajanje porabnikov v času, ko celice ne dovajajo energije. Obe komponenti primarno podredimo potrebam porabnikov.

Druge komponente

Za varno in učinkovito polnjenje ter optimalno življenjsko dobo komponent poskrbi regulator polnjenja, za napajanje končnih porabnikov pa bomo verjetno potrebovali razsmernik električnega toka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *