Vse za uspešen prevzem podjetja

Menjava lastništva je lahko v podjetju povsem enostavna, hitro izvedena in brez kakšnih posebnih trajnih sprememb, lahko pa gre za dolgotrajen in kompleksen postopek, ki bo povsem spremenil strukturo in delovanje podjetja. O tem odločajo številni dejavniki, ki jih zelo težko v celoti obdržimo pod nadzorom, poleg tega pridejo v poštev tudi želje udeleženih akterjev in mnenja svetovalcev, ki jih seveda sploh ne moremo predvideti. Vseeno pa lahko orišemo postopek, ki zagotovi uspešno prodajo oziroma nakup podjetja.

Priprava na prevzem

Najprej je treba pripraviti vso potrebno dokumentacijo in oblikovati okvirno ponudbo. To je odgovornost prodajalca, ki seveda želi potencialnim kupcem predstaviti svoje podjetje kot dobro izbiro. Ta dokumentacija v začetni fazi vključuje zbirko javno dostopnih podatkov, tudi opis podjetja in projekcija razvoja dejavnosti v prihodnje, finančni plan, morda opis potencialnih razširitev in podobno. Za pridobitev teh podatkov se lahko izvede analiza poslovanja in tudi ocena vrednosti – že v tej fazi se lahko navede tudi okvirna cena za nakup podjetja.

Lepa predstavitev ključnih podatkov je najboljši uvod v uspešen prevzem podjetja brez nepotrebnih zapletov. Potencialni kupci lahko zaprosijo za dodatne informacije, nato se podpiše tudi pogodba o zaupnosti podatkov, ponudnik pa pripravi konkretnejšo ponudbo, ki sicer ni obvezujoča. Ta vključuje dejanske lastnosti prodaje oziroma prevzema podjetja, vključuje pa tudi prej omenjene podatke o podjetju.

Nakup podjetja

Pred nakupom se izvede podroben pregled poslovanja podjetja, običajno tudi točna ocena vrednosti, na podlagi teh podatkov pa se oblikuje tudi končna zavezujoča ponudba. Pomembno je, da v tej fazi med prodajalcem in kupcem ni morebitnih tretjih strank ali drugih interesentov, zato se podpiše dogovor o ekskluzivnosti, ki omogoča nakup podjetja brez zapletov.

Na podlagi sprejete zavezujoče ponudbe se oblikuje še končna kupoprodajna ponudba, ki določa detajle za prevzem podjetja, tudi višino in način plačila kupnine ter druge podrobnosti.