Svetovanje

Poznamo več vrst svetovanj: kadrovska svetovanja, karierno svetovanje,

Kadrovsko svetovanje

Storitev, ki je zelo pogosta na našem področju in se ukvarja z pomočjo pri nalogah in odločitvah, se imenuje kadrovsko svetovanje. Svetovalci nam svetujejo in nudijo rešitve, ki rešijo enostavne ali pa težavne kadrovske problematike.

Svetovalci pripravijo strateške procese, s katerimi vplivajo na poslovanje podjetij, ki jim svetujejo. Svetovalci morajo narediti tudi nekakšno oceno, kakšne so potrebe in priporočila, da jih podjetje izvede ali pa dolgoročno izvaja med zaposlenimi – oziroma kadrom.

Največkrat se svetovalci ukvarjajo s človeškim kapitalom, komunikacijo, upokojitvami, včasih pa je vključeno tudi pravno svetovanje, glede naložb, investicij,…

Kadrovsko svetovanje

Karirerno svetovanje

Pri kariernem svetovanju vam svetovalec lahko svetuje na področju kariernih ciljev in sprejme nekatere karierne odločitve. Pomaga tudi pri kariernem razvoju, priporoča dodatna izobraževanja in usposabljanja, ali pa priporoča izvajanje le-teh.

Danes je zelo pomembno zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu, zato se veliko podjetij odloča za karierno svetovanje, s katerim dosežejo zadovoljstvo in izboljšajo počutje.

Karierno svetovanje

Finančno poslovanje

Finančno svetovanje opravljajo svetovalci, ki so za to usposobljeni in imajo o tem tudi izkušnje. Na področju financ najdemo veliko različnih svetovanj in izobraževanj.