Hlevski ventilator za prašičerejo

Hlevski ventilator je primeren za različne tipe reje hlevskih živali. V Sloveniji pridobivamo kvalitetno meso ravno iz domačih živali, ki so v celoti vzgojene na slovenskih tleh. Le takšna kakovost zagotavlja visoko vrhunsko meso, ki ne vsebuje nedovoljenih rasnih hormonov ter ostalih antibiotikov, ki izredno škodujejo človeškemu zdravju.

Hlevski ventilator tako v vsak hlev dovaja dovolj svežega zraka, da so živali zdrave in da ne potrebujejo nepotrebnih zdravil. Pri množični reji domačih živali se namreč velikokrat zgodi, da se nepričakovano pojavijo trdovratne bolezni. Vsaka žival mora biti tako ustrezno veterinarsko pregledana in imeti strogo nadzorovane pogoje življenja.

Hlevski ventilator je navadno nameščen v steni hleva. Večji hlevi morajo zagotovo imeti na voljo več takšnih ventilatorjev, saj en sam ne more dobro opravljati svojega dela in ne more kvalitetno prezračiti celotne površine ogromne hlevske hale. Nekateri kmetje so prepričani, da hlev lahko ustrezno prezrači že skozi hlevska vrata, vendar pa brez ustrezne opreme, ki je pri vzreji živali nujno potrebna, žal ne bomo zagotovili čistega in kvalitetnega zraka našim živalim.

Travne rešetke iz kakovostnega materiala

Travne rešetke lahko postavimo na vsako zeleno površino, kjer dnevno prehaja veliko živine, različna vozila ali ljudje. S pomočjo travnih rešetk si lahko zagotovimo bolj trdno podlago tudi ko prevažamo ali prenašamo določen tovor. V kolikor je teren razmočen se v njemu hitro naredijo vdolbine, ki so za vozila lahko tudi nevarne.

Travne rešetke nam tako na terenih, ki so polni blata in vode, pripomorejo, da lažje in bolj učinkovito vzdržujejo čistočo ter red. Kadar tla postanejo blatna bomo brez ustreznih travnih rešetk, ki bodo situacijo izboljšale, težko uporabljali razmočen teren.

Travne rešetke lahko namestimo tudi poleg korit iz katerih krave ali ostala živina pije, saj se tam vedno nabira odvečna voda, ki zaradi večje količine živali in teptanja terena, ne odteči. S travnimi rešetkami tako preprečimo ugrezanje terena.