Lamela sklopke je sestavni del traktorske sklopke

Traktor je v osnovi namenjen temu, da se vanj usedemo in peljemo. A bolj kot to je pomembno, da lahko nanj priključimo številne delovne stroje. Zato je sklopka pri traktorjih običajno sestavljena iz dveh enot, in sicer enote s katero upravljamo menjalnik in enote s katero upravljamo priključno gred. Večina traktorjev ima vgrajene suhe torne sklopke, nekateri pa večlamelne, katere sestavni deli je med drugim tudi lamela sklopke.

Sklopka je zadolžena za povezavo dveh gredi, preko katerih se prenaša navor oziroma vrtilna moč. Glavni vzrok za njeno okvaro je običajno groba vožnja z veliko grobega menjavanja prestav na nizkih obratih motorja, čemur so traktorji zaradi razgibanega terene še toliko bolj izpostavljeni. Kakovostna lamela sklopke je ključnega pomena za dober menjalnik, ki nam ne bo delal težav, hkrati pa nam bo dolgo časa služil. Zato poskrbimo predvsem na pazljivo menjanje prestav in vožnjo s primernimi obrati. 

Traktorske luči poskrbijo za ustrezno vidljivost traktorja

Za večino traktorjev je značilno, da polovico svojega delovnega časa opravijo na kmetijskih površinah, polovico pa pri transportu. V tem primeru morajo, podobno kot tudi vsa druga prevozna sredstva, ustrezno upoštevati vse prometne predpise in biti ustrezno opremljeni. Eden od glavnih elementov brezhibnega traktorja v cestnem prometu so traktorske luči, ki poskrbijo za ustrezno vidljivost traktorja na cesti kot tudi na kmetijskih površinah.

A zavedati se je potrebno, da traktorske luči niso zgolj na sprednjem in zadnjem delu traktorja. Vsi traktorji morajo biti opremljeni tudi z delovnimi lučmi, ki vse okoli sebe opozarjajo na njihovo prisotnost v prometu. Delo na kmetijskih površinah se lahko zavleče tudi v noč, zato je še posebej pomembno, da so traktorske luči dovolj kakovostne, predvsem pa dovolj močne, da nam zagotavljajo vidljivost in varno delo tudi ponoči. Če se katera od traktorskih luči poškoduje, potem jo je potrebno nemudoma zamenjati.