Potovanja so od nekdaj prisotna človekova želja

Potovanja so od nekdaj prisotna človekova želja. V najstarejših obdobjih so bila potovanja način preživetja. Ljudje so hodili od območja do

območja, ki so omogočala vire preživetja. Razlog potovanja so bili pogosto izčrpani viri preživetja na obstoječem območju bivanja.

Potovanja za vse okuse in želje

S stalno naselitvijo so potovanja postala način zabave, razvedrila, sprostitve oziroma niso imela ekonomskih in drugih motivov. Do današnjih dni so se oblikovala različna potovanja. Tako poznamo domača in tuja potovanja. Domača so potovanja znotraj ozemlja države bivanja, tuja pa zunaj meja domovine. Slovenci večinoma potujemo zunaj meja domovine, domača potovanja predstavljajo približno tretjino vseh potovanj. Slovenija doživlja turističen razcvet saj se povečuje število prenočitev in prihodov. Priljubljen cilj je glavno mesto ter mestne, obmorske, zdraviliške in gorske občine. Število prihodov znaša skoraj pet milijonov, dobre tri milijone jih ustvarijo tujci. V prihodnosti so cilji predvsem povečanje prepoznavnosti Slovenije, trajnostna rast, geografska razpršitev, povečanje porabe ter osredotočanje na zahtevnega obiskovalca. Domača potovanja večinoma trajajo krajša časovna obdobja, kot to velja za tuja potovanja. Zelo priljubljena oblika domačih potovanj je enodnevni turizem. Najbolj prepoznavna značilnost enodnevnega potovanja je odsotnost prenočevanja. Pogosto zasledimo tudi izraz izletniški turizem. Slednji pa se lahko uporablja tudi v primeru večdnevnih izrazov. Potovanje lahko turisti izvedejo v sezoni ali izven sezone. Sezona je obdobje, ko je na določeni lokaciji povpraševanje po turističnih storitvah višje ter na voljo po višjih cenah. Izven sezone so obratno cene nižje, manjše pa je tudi povpraševanje. Cena v tem primeru ni edini dejavnik odločanja. Mnogim bolj ustrezajo drugačne temperature, kot veljajo za glavno sezono. Zato se na potovanja odpravijo izven sezone. Sezonski turizem za mnoge pomeni tudi gnečo in natrpanost turističnih lokacij, zato gneči in natrpanosti odločijo z izbiro terminov izven sezone. V sodobnem času so se zelo razvil aktivni turizem ter aktivna potovanja, ki je pisan na kožo sodobnemu človeku.