Vse kar je potrebno vedeti o patentih

Patent je potrebno registrirati, saj se lahko najde nekdo, ki bi želel ime vaše blagovne znamke izkoristiti in se okoriščati na njeno ime. Patent je po zakonu zaščiten in je izključna pravica osebe, ki ga je izumila oziroma registrirala. 

Kako in kje registrirati patent?

Patentiranje je znano tudi pod drugimi imeni, kot so registracija ali pa zaščita blagovne znamke oziroma različnih storitev. Patentiranje je nujno, saj se s patentiranjem oziroma registracijo prepreči, da bi nekdo drug brez dovoljenja lastnika uporabljal njegovo znamko ali pa storitve brez njegovega dovoljenja ali pa vedenja. 

Patent je priporočljivo vložiti oziroma registrirati preko patentnega zastopnika. Prijava zahteva določena znanja in pogoje, potrebna so znanja iz področja tehnike, zaščite industrijske lastnine, ki pa jo ima samo patentni zastopnik. Ko se odločite prijaviti patent oziroma, ko to storite potem ni več dovoljeno spreminjati ali širiti patenta. Patent se lahko registrira v Sloveniji na uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino ali pa v tujini. 

Za registracijo v tujini se posvetujte z patentnim zastopnikom, saj vam bo znal najbolje svetovati ali se vam to sploh splača, saj znajo biti stroški za patentiranje v tujini, kar visoki.

Kršitev patentov

Kršitev patentov pod nobenim pogojem ni dovoljena, saj se taka kršitev preganja kazensko. Cene kazni za kršitev patenta so zelo visoke, saj oseba dobesedno krade trud, denar in vloženo delo osebe, ki je patent izumila in ga registrirala.

Ob morebitni zasleditvi, da nekdo krši vaš patent je potrebno oddati prijavo. Prijavo se odda na urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, kjer bodo pričeli z ugotavljanjem kršitve, prav tako pa bodo preverili delovanje osebe, ki je kršila oziroma pričela zlorabljati patent. Ko urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino ugotovi, da je bil patent kršen, lahko vi kot lastnik in zastopnik vašega patenta in blagovne znamke vložite tožbo na sodišču zoper te osebe, ki si je to dovolila.