Odločilne kompetence podjetnikov

Takšnih in drugačnih podjetnikov je ogromno, a le redki zares uspejo v svojem poslu. Če pogledamo uspešne in manj uspešne podjetnike, se pokažejo nekatere razlike v njihovih kompetencah, predvsem pa so razlike med vodstvom večjih uspešnih podjetij in manjših podjetij, ki nikakor ne morejo priti do preboja med velike akterje na konkurenčnem trgu.

Ne samo, da se razlika kaže že v prodajnih rezultatih in uspehih podjetja, tudi samo delovanje priča po tem, da gre v ozadju za različne podjetnike. Kje so razlike najbolj očitne?

Projektno vodenje

Med glavne naloge vodstva podjetja lahko brez skrbi uvrstimo prav vodenje projektov. Nujno je, da ima podjetnik v tej vlogi sposobnost načrtovati in izvajati kompleksna opravila, projektno vodenje pa je še posebej ključno pri podjetjih, ki imajo obsežnejša naročila in večje skupine delavcev. Le z dobrim načrtovanjem in realizacijo strategije bo možno uspešno opraviti vse delovne naloge. Podjetnik, ki se spozna na projektno vodenje, je pri tem ključnega pomena in naredi razliko med uspehom in neuspehom.

Upravljanje odnosov s strankami

Zelo pomembno je tudi to, kakšna je interakcija podjetnika s strankami. Na tem področju mnoga podjetja pokažejo bistvene pomanjkljivosti, le redko pa naletimo na dobre prakse. Ne gre namreč le za zahvalo ob nakupu in morebiti še obveščanje strank o novostih in akcijah. Upravljanje odnosov s strankami je veliko bolj obsežna naloga, ki vključuje še veliko dela v ozadju. Gre za zbiranje, urejanje in obdelovanje podatkov, pripravo komunikacij in dejansko izvedbo načrtovanih interakcij. Spet je pametno upravljanje odnosov s strankami zaupati podjetniku, ki mu gre to dobro od rok.

Dobri podjetniki se torej osredotočajo na opravila, ki dodajo piko na i osnovni ponudbi, medtem ko slabi podjetniki ostajajo zgolj pri upravljanju svoje dejavnosti, pozabijo pa na to, da potrebuje podjetje učinkovito vodenje tudi na drugih področjih, ne le pri sami proizvodnji oziroma storitvah.