Različne možnosti zaščite inovacij

Takšne in drugačne inovacije so za mnoga podjetja ključnega pomena, saj predstavljajo odločilno prednost na konkurenčnem trgu. To pa pomeni, da so izpostavljene zlorabam, torej jih je treba ustrezno zaščititi. Pri nas ščitijo inovacije patenti, ki predstavljajo obliko zaščite intelektualne lastnine. Imamo pa na tem področju več možnosti, ki dopuščajo nekaj prilagodljivosti za različne interesente, ki želijo svojo intelektualno lastnino kar najbolje zaščititi.

Patenti

Kako torej zaščititi inovacije? Patenti že v osnovni obliki ponujajo dobro zaščito in odgovarjajo potrebam širokega spektra poslovnežev, ki želijo zaščititi svoje izume. Primerni so za inovacije, ki najdejo svoje mesto v proizvodnih procesih oziroma drugje v industriji, pomembno pa je tudi, da je predmet patenta res nov in edinstven – to je treba potrditi z ustreznimi dokumenti, sicer za te inovacije patenti ne bodo veljali do konca roka veljavnosti dvajsetih let, temveč se zaščita prekine prej.

Patenti s skrajšanim trajanjem

Patenti v Sloveniji veljajo dvajset let, pri čemer je treba seveda poravnati stroške prijave in tudi redno vzdrževati status patenta. Lahko pa izberemo patent s skrajšanim trajanjem, ki velja le deset let. V tem primeru ni treba predložiti dokazil, ki jih zahtevajo splošni patenti v Sloveniji, torej ni treba potrditi novosti in uporabnosti inovacije. Vendar pa v tem primeru tudi ne moremo izkoristiti vseh možnosti, ki jih patenti ponujajo, skrajšano trajanje namreč ne pride v poštev za nekatere vrste inovacij.

Izločena patentna prijava

Patenti v Sloveniji dopuščajo še eno možnost, izločeno prijavo, ki je v nekaterih primerih nujna oziroma zelo smiselna izbira. Uporablja se za zaščito sorodnih inovacij, ki niso dovolj povezane, da bi lahko bile predmet enotne patentne prijave. Tako lahko izločimo prijavo le za posamezne inovacije v tem sklopu, njihov status pa nadalje vzdržujemo posebej. To možnost lahko izbere sam prijavitelj, lahko pa jo zahteva urad, če druge možnosti ne pridejo v poštev.