Patenti v Sloveniji trajajo do 20 let od datuma vložitve prijave

V Sloveniji je veliko zakonov in pravil, ki so nam posameznikom, kot tudi podjetjem v veliko korist, a se jih ne zavedamo. Pomembno je, da se o njih pozanimamo, saj smo tako lahko v prednosti in se zavedamo določenih pravic, ki jih imamo. Tudi podjetja, ki na trgu nastopajo z nekimi izumi imajo veliko prednost, saj lahko svoj izdelek patentirajo, kar pomeni, da ga nihče drugi ne sme izdelovati.

Patenti v Sloveniji torej trajajo do 20 let od datuma vložitve prijave, patent s skrajšanim trajanjem pa 10 let od datuma vložitve prijave. V času trajanja patenta je potrebno spremljati morebitne kršitve, saj si ne želimo tega, da bi nekdo drugi prodajal naš izum in s tem služil ter postajal uspešen. 

Patenti v Sloveniji omogočajo tudi to, da svoj patent prenesemo na novega imetnika ali pa smo spremenili ime oziroma naziv firme, ali pa naslov. Vse to zahteva, da se takšno spremembo, ob plačilu ustreznih pristojbin, vpiše v ustrezen register.

Blagovna znamka nam velikokrat pokaže kakovost svojih izdelkov

Seveda so v današnjih dneh neke stvari in potrebščine, ki so nujne za dobro življenje. Ena izmed bolj pomembnih potreb so zagotovo obleke in obutev, saj se brez njih ne bi morali svobodno sprehajati naokoli. Vsak posameznik pa kupuje takšne obleke, za katere ve, da so kakovostne in so določene znamke, katere se rad poslužuje.

Blagovna znamka je torej nekakšen zaščitni znak vsakega podjetja, ki na trgu nastopa z izdelki. Vsi seveda poznamo tiste, ki so najbolj uspešni. Sama znamka velikokrat pokaže tudi kakovost samih izdelkov, saj podjetja z uspešno blagovno znamko veliko dajo na kakovost.

Blagovna znamka pa je lahko v določenih primerih tudi nek znak, katerega preplačamo zaradi prepoznavnosti in uspešnosti podjetja oziroma določene osebe, a je kakovost le te enaka drugim znamkam, ki imajo cene nižje.