Vzdrževanje in servis avtomatskih vrat

Avtomatska vrata so precej obremenjena, še posebej tam, kjer imamo vedno veliko obiskovalcev. Tam so vrata preko celega dneva stalno v uporabi, torej je povsem razumljivo, da so stalno na udaru velikih obremenitev, ki naposled vodijo do obrabe gibljivih elementov. Seveda lahko pride tudi do drugih poškodb, še večja nevšečnost je okvara mehanizma, ki upravlja delovanje avtomatskih vrat. Poleg tega imamo včasih opravka še z drugimi izzivi. Če so drsna vrata steklena, bomo recimo hitro opazili lise in odtise od dotikov, lahko pa tudi druge vplive redne uporabe. Potrebno bo vsaj čiščenje, v primeru večjih težav pa seveda tudi servis avtomatskih vrat.

Osnovno vzdrževanje na srečo ni posebej zahtevno. Najprej je pomembno, da so avtomatska vrata strokovno izdelana in vgrajena, nato pa da se uporabljajo v skladu z navodili in omejitvami. Če se da seveda optimiziramo delovanje vrat, da niso pod velikimi obremenitvami. Poskrbimo tudi, da jih maksimalno zaščitimo pred kakšnimi zunanjimi dejavniki, ki se jim lahko izognemo. Če so drsna vrata steklena, ne želimo, da se jih obiskovalci dotikajo ali jih drugače umažejo, saj se bo to hitro poznalo. A tudi drugi vplivi so lahko škodljivi in neželeni, kar vse naslovimo s preventivo. Pomembno je še čiščenje, sploh če so drsna vrata steklena, a tudi pri tem je treba paziti, da ne ogrožamo pogonskega sistema in senzorjev.

Popravila avtomatskih vrat

Če pride do kakšnih težav, bo treba poskrbeti za servis avtomatskih vrat. To je nujno predvsem v primeru okvare pogonskega mehanizma ali senzorjev, ki upravljajo delovanje vrat. Vsekakor pa je servis avtomatskih vrat dobrodošel tudi za preventivo, torej koristimo možnost rednih vzdrževalnih pregledov in opravil. Tako bomo za svoja vrata kar najbolje poskrbeli, pričakujemo lahko brezhibno delovanje in dolgo življenjsko dobo. Tak učinek lahko zagotovi profesionalni servis avtomatskih vrat z dolgoletnimi izkušnjami.